Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΑΑΣ προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέ...

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΑΑΣ προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέ...: Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης, Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών  Ν.Π.Δ.Δ.  (Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α....