Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ.1.-Το Συντονιστικό Συμβού...

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ. 1.-Το Συντονιστικό Συμβού...: Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ. 1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ν.Π.Δ.Δ. (Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Ν. – ...