Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΕΑΑΣ Παράρτημα ΗΜΑΘΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (2...

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (2...: Ο συνάδελφος, Αρχιπλοίαρχος εα (Οικονομικού) Ιωάννης Αντωνιάδης, κατέγραψε λεπτομερώς και δημοσίευσε τις μειώσεις εισοδήματος που έχουμε...