Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Εγχειρίδιο Καθιέρωσης Προγράμματος Διδαγμάτων. (USArmy Center for Leasons Learnt)

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι σύγχρονοι στρατοί με προεξάρχοντες τους πλέον εξελιγμένους,  λειτουργούν διαρκώς με δομές και προγράμματα Διδαγμάτων από τις πράξεις και παραλείψεις τους, στην εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις, τα οποία εν τέλει ενσωματώνουν με συγκεκριμένες μεθόδους στα Δόγματα, την Τεχνολογία, τις Τεχνικές, τις  Τακτικές και τις Μεθόδους τους.

Κατά το παρελθόν, έχουμε δημοσιεύσει άρθρο που αφορά την προτεινόμενη μέθοδο αναδιοργάνωσης των ΕΔ, που είναι μια αέναη προσπάθεια προκειμένου να προβλέπονται εν τέλει οι συνθήκες που θα προκύψουν και να υπάρχουν οι δυνατότητες που θα χρειαστούν.

Σήμερα, ερχόμαστε να συμπληρώσουμε την ιδέα, με την κοινοποίηση της νέας έκδοσης του USA/CALL που αφορά την ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ (στην αγγλική).

Καλή μελέτη με την ελπίδα της χρήσης και από τις Ελληνικές ΕΔ.

Το εξώφυλλο του προτεινόμενου εγχειριδίου