Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Η Στρατιωτική ισορροοπία στη Μαύρη Θάλασσα (RIAC)


Σοβαρή ανάλυση και σύγκριση παραγόντων και παικτών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. 
Παρουσιάζει έντονο Ελληνικό ενδιαφέρον.
Δείτε εδώ το πλήρες άρθρο: http://russiancouncil.ru/en/blackseamilitary