Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Αrmy 2020 update)H ΕΚΘΕΣΗ 

 

Σημείωση: Δημοσιεύεται σαν περιεκτικό παράδειγμα του πως μπορεί να σχεδιασθεί μια αναδιοργάνωση, ακολουθώντας απλούς, βασικούς κανόνες και με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών/στόχων μέσα στις δυνατότητες (ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ).